suit up! írók öltönyben

suit up! írók öltönyben
Szegő János
Simon Márton
Kassai Zsigmond
Kemény István
Térey János
Keresztury Tibor
Szabó Tibor Benjámin
Gábor Tamás Indiana
Czinki Ferenc
Bartók Imre
Pion István
Szilasi László
Áfra János
Kiss Tibor Noé
Karafiáth Orsolya
Csider István Zoltán
Grecsó Krisztián
Weiner Sennyey Tibor
Hartay Csaba
Pallag Zoltán 
Pászti Beáta kolléganőm öltönybe öltöztetett
kortárs írókat, költőket. Ez még nem nagy kunszt, 
bármelyik öltönyüzlet megtehetné.
Ha már ilyen szépen felöltöztek,
Bach Máté fotós megörökítette őket az utókornak,
majd Szabó Imola Julianna tervei alapján
Hevesi Judit és Gaborják Ádám kortárs irodalmáraink műveiből
szerkesztett belőle egy antológiát.
Az összeválogatott alkotások közös pontja, hogy
mindegyik műben szerepel az öltöny.
Különösen büszke vagyok arra, hogy az írások közül négy
ebben a kötetben jelent meg először.

Merthogy a „suit up! írók öltönyben” kötet
a József Attila Kör gondozásában
megjelent nyomtatásban!


A könyv kapható az üzletünkben,
az ára 2490 Ft. 

Olvasás nélkül simán lehet élni, de szerintem nem érdemes.
Ezért is támogatunk minden olyan ügyet, amely
akár csak egyetlen embert közelebb hozhat az olvasáshoz.
Ilyen projektnek véljük ezt a kötetet. 

Bartók Imre
Öltöny a majmon


Bartók ImreAz ősközösségekben vergődő emberek évezredeken keresztül nem ismerték a finom ruházkodás előnyeit. Ha a tél megtámadta egyébként is hűvös barlangjaikat, rá voltak kényszerítve, hogy állati prémekbe bugyolálják idomtalan tagjaikat. A vadak lenyúzott bőre szúrós volt és nehéz, ráadásul gyakran eltetvesedett. Ez a kor azonban nem tűrte a panaszdalt. 

Valamikor aztán, a nyugati civilizáció egyik – talán egyetlen? – igazi szellemi csúcspontján az emberiség feltalálta az öltönyt. Ez a finom textúrájú bunda nem csupán elegáns alternatívát jelentett a durva szövésű gyapjakhoz, a filézett haltetemekhez és a madártollakból kátránnyal összetapasztott gúnyákhoz képest, de egy teljesen új esztétikai minőséget is megteremtett. Kiderült, hogy a ruha nem csupán a hidegtől védheti meg az embert, de egyúttal olyasféle eleganciával is felruházza, amelynek máskülönben nem volna helye a világ struktúrájában. Egy öltöny a szobainason: szomorú látvány. Egy öltöny egy emberi lényen: kedvtelés a szemnek. A világszellem megérezte, hogy útja végéhez közeledik. Az öltönyös emberek körül egész városok nőttek ki a semmiből, felhőkarcolók és csillagvizsgálók, börtöntelepek és cirkuszok jelentek meg mindenütt. 

Cirkuszok, amelyekben gyakran felbukkannak ruhába öltöztetett állatok. A dialektika félreérthetetlen. Ahogy korábban az emberek viselték az állatok bőrét, úgy viseli most a majom az emberbőrt, az öltönyt, ámde azon civilizatorikus javak nélkül, amelyekből az ember a ruhájának köszönhetően részesült. Az öltöny így a várttal ellentétben nem abszurdumként, hanem saját lényegeként jelenik meg a majmon, vagyis tiszta ornamentikaként kerül elénk. Mit sem változtat ezen, ha a majmok az előadás egy pontján veszettül csühögni kezdenek, és éles karmaikkal végigszántanak egy-egy túlságosan kíváncsi néző orcáján. Szép öltönyeik még akkor is suhognak utánuk, amikor megtalálják a vészkijáratot, és a lemészárolt idomárok testén átugrálva kiszabadulnak az éjszakába. Vezérük még egyszer megáll az ajtóban, és visszatekint a cirkusz közönségére. Öltönye feszesen áll, mintha ráöntötték volna. Tekintetében fénylik a diadal. És az egész jelenés, az állat, aki visszakapta emberbundáját, elárul valamit az öltözködés dialektikájának látványon túli jelentőségéből. Arról mesél, miként kapcsolódik össze az ornamentika az erőszakkal, a szép iránti vágy az animalitással, és arról, hogy a tökéletes, önmagát mégis rejtegetni kénytelen test miként hozza világra magából a halált.

Kassai Zsigmond
Részlet Bajtársak c. készülő regényből


Kassai ZsigmondA flux előállítására alkalmas medence feltöltése nem tartozik a gyorsan végrehajtandó munkafolyamatok közé. Sokkal fontosabb az éberség és a fegyelem. Mihály, vagy ahogy az üzemi gyűléseken és eligazításokon nevezni kell, Bárdos elvtárs, fél térdre ereszkedve engedi a maró folyadékot a négyszög alakú betonkádba. Jobb kezével óvatosan tartja a ballon nyakára erősített hosszú gumicsövet, hogy a tömény sav véletlenül se fröccsenjen vissza.

Az a munkás, aki ilyen feladatokat lát el, átlagosan ötvenkét évig él. Ha különösebb baleset nem éri ez idő alatt, nagyjából nyolcvanhétezer-háromszázhatvan munkaórával járulhat hozzá demokratikus hazánk valamint a népgazdaság építéséhez, és a neki kiutalt munkabérből összesen ezerkétszáznegyvennyolc pár cipőt vásárolhat, ha másra nem kell költenie. 

Itt kell kitérnünk arra, hogy Bárdos elvtárs gyermekkorában gyakorta megfordult az apja, idősebb Bárdos elvtárs szülőfalujában. Minthogy az idősebb Bárdos elvtárs már a háború vége előtt kommunista szimpatizáns volt, nem úgy, mint annyian mások, akik csak a háború 
után lettek azok, a kis Bárdos elvtárs kommunista ízű nevelésben részesült. A nevelés kommunista íze azt jelenti, hogy időben megtanították neki, ha bejönnek az oroszok, akkor sokkal, de sokkal jobb lesz a munkások élete. Az idősebb Bárdos elvtárs évente egyszer-kétszer hazavitte a faluba a családját a nagyszülőkhöz, és ilyenkor Mihály és a testvérei azt tapasztalták, hogy az ott élő mezítlábas földmunkások és azok gyerekei, úgy néznek rájuk, mint valami csodára. A rövidnadrágos, fényes cipőben járó csepeli munkásgyerek ugyanis még akkor is csodaszámba ment a magyar faluban.

Az a munkás, aki ötvenkét évig él, demokratikus hazánk és a népgazdaság építése közben pontosan háromszázhatvannégy közepes minőségű öltönyt vásárolhat a neki 
kiutalt munkabérből. Bárdos elvtárs ezt ugyan egyelőre nem tudhatja, és jobb, ha nem is tudja, de az angol imperialista világbirodalomban azok a munkások, akik valamivel jobb munkakörülmények között dolgoznak, és különösebb baleset nem éri őket, ugyanennyi munkával akár kétezer-egyszázharminc kiváló minőségű gyapjúöltöny árát is megkereshetik. Ez majdnem ötször annyi öltönyt jelent, mint amennyit itt, bármelyik csepeli munkás egy élet munkájának eredményeképp megvásárolhatna. Pedig, ami azt illeti, az oroszok bejöttek, jó ideje bent is tartózkodnak a demokratikus hazában, ettől azonban még mindig nem lett sokkal jobb a munkások élete.


Lady Sale
Női Ruha Outlet 
Minőségi női ruházat 
nagykereskedelmi áron
Ajándék kendőt adunk 
minden hírlevél feliratkozónak! 
(Az ajándék kendőt
üzletünkben veheti át.)

Tovább